Navigace

Obsah

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu (Obecní úřad v Luboměři) každoročně nejpozději do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev (viz § 7 Předpisu č. 327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin).

Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním.

Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

Formulář: Oznámení stanoviště včelstev