Navigace

Obsah

Modernizace Místní knihovny v Luboměři

Cílem projektu je modernizace interiéru a vybavení místní knihovny tak, aby se z pouhé půjčovny knih stalo místo setkávání a aktivit občanů všech věkových skupin.
Místní knihovna v Luboměři je organizační složkou obce. Ve svém fondu eviduje 2 270 svazků včetně 5 titulů časopisů. Fond knihovny je také doplňován z regionálního knižního fondu pověřené knihovny v Novém Jičíně. Návštěvníci knihovny mají možnost připojení k internetu a otevřeno je každé pondělí od 15:00 do 17:00.
Knihovna poskytuje občanům veřejné knihovnické a informační služby, pořádají se zde kulturní akce jako výstavy, přednášky a soutěže pro děti. Díky modernizaci prostoru a vybavení bude moci knihovna poskytovat lepší nabídku komunitních aktivit v kulturnějším prostředí a dojde k vyrovnání místních rozdílů. Postupně se tak knihovna stane místem pro setkávání, kulturu a volnočasové aktivity všech generací, s respektem potřeb místa, ve kterém působí.

Termín realizace: 2018.

Předpokláddané celkové náklady projektu:  80 000 Kč

Celkové náklady tohoto projektu činily  Kč, z toho činila dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje %, tj. 33 000Kč.

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

Moravskoslezský kraj

Stránka

  • 1

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací

Knihovna před modernizací


Stránka

  • 1