Navigace

Obsah

Předcházení vzniku odpadů v ORP Odry

Cílem realizovaného projektu je předcházení vzniku komunálních odpadů a zvýšení podílu primárně separovaných odpadů, a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. V rámci projektu dojde k zakoupení celkem 120 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače. Předpokládáme, že kompostéry budou v majetku obce a k užívání do domácností budou zapůjčeny zdarma po dobu 5 let. Po uplynutí této doby přejdou kompostéry do vlastnictví obyvatel. Projekt byl zpracován a podán ve spolupráci s městem Odry a Fulnek.

Termín realizace: 2018.

Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu:  Kč

Celkové náklady tohoto projektu činily  Kč, z toho činila dotace z Operačního programu Životního prostředí 85%, tj. Kč.

Tento projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. Děkujeme!