Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce Luboměř

Zastupitelstvo obce je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Odpovídá především za hospodaření s obecním majetkem a rozvoj obce. Zasedání zastupitelstva jsou vždy veřejná, konají se dle potřeby, minimálně však jedenkrát za tři měsíce. Zastupitelstvo obce tvoří členové, jejichž počet na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce. Při určování počtu členů zastupitelstva se při­hlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Zákon o obcích stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií. Například u obcí do 500 obyvatel, kde spadá i naše Luboměř, je rozpětí 5 až 15 (§ 68 zákona o obcích).

 

Starosta obce: Mgr. Jiří Vlček

Místostarostka obce: Veronika Podešvová

Členové zastupitelstva:
Ing. Jana Čechová
Jaroslav Král
Martin Podešva
Veronika Podešvová
Marek Richter
Dana Šustková
Mgr. Jiří Vlček
 

Další informace o osobách, funkcích a zastupitelích najdete v sekci organizační struktura obce.