Navigace

Obsah

Slavnost sv. Floriána

Slavnost sv. Floriána

Slavnost sv. Floriána a uctění památky R. Míka a V. Ševčíka

První květnová neděle (3.5.2015) patřila v Luboměři slavnosti sv. Floriána. Členové sborů dobrovolných hasičů z Luboměře, Spálova a Heltinova se sešli u obecního úřadu, odkud před desátou hodinou vyšly společně s ministrantem (nesl kříž), knězem a představiteli obce průvodem do místního kostela sv. Vavřince na mši svatou. Mše byla sloužena u příležitosti svátku sv. Floriána – patrona hasičů a 120 let výročí založení místního sboru. Na závěr bohoslužby posvětil a následně předal jako dar sošku sv. Floriána kněz P. Mgr. Zdenko Vavro starostovi SDH Luboměř. Po mši svaté následovalo uctění památky dvou významných luboměřských rodáků, a to u příležitosti 100. výročí úmrtí Vilibalda Ševčíka a 40. výročí úmrtí Rudolfa Míka. Na místním hřbitově u hrobu písmáka a kronikáře R. Míka seznámila přítomné s jeho životopisem místostarostka obce Veronika Podešvová. Následovala modlitba kněze a za doprovodu Spálovanky položení věnce a zapálení svíčky. Početný průvod z místního hřbitova za hudebního doprovodu zamířil k budově obecního úřadu, na kterém je umístěna pamětní deska rodáka a učitele V. Ševčíka. Zde jeho běh života přiblížil starosta Jiří Vlček a členové SDH položili věnec. Na závěr slavnosti došlo u jednotlivých sborů na předání ocenění a vyznamenání. Po ukončení oficiálního programu slavnosti se členové sborů a hosté přesunuli do Lidového domu, kde pro ně místní sbor připravil pohoštění. K poslechu hrála Spálovanka. Slavnosti přálo pěkné počasí.