Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vynášení zimy ze vsi a vítání jara v Luboměři 2015

Luboměřský zpravodaj

Luboměřský zpravodaj 1/2021

Jsme členská obec


Mikroregion OderskoPoodří
Místní akční skupina Regionu Poodří

 

Svaz měst a obcí ČR

 

Spolek pro obnovu venkova

 

Spolupracujeme s

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Navigace

Obsah

Benefiční koncert

Benefiční koncert pro kostel svatého Vavřince v Luboměři

V neděli 19. května 2019 proběhl v kostele sv. Jakuba Staršího benefiční koncert. Koncert pořádala Římskokatolická farnost Spálov a probíhal pod záštitou poslanců Parlamentu ČR Mgr. Pavly Golasowské a Ing. Mariana Jurečky, přítomna byla také europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. Jeho hlavním cílem, samozřejmě kromě prezentace nádherné hudby, bylo také finančně podpořit opravu kostela sv. Vavřince v Luboměři. Při vstupu do kostela ve Spálově bylo možno si prohlédnout fotografie z průběhu oprav luboměřského kostela. Vstupné bylo dobrovolné.

Pozvání přijal smíšený pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým pestrým repertoárem zpříjemnilo nedělní podvečer asi 45 dívek a chlapců. Z místních zpěváků to byli Václav Mik ze Spálova a Matěj Květoň z Luboměře.

Programem provázeli dva studenti gymnázia. Samotný koncert školního pěveckého sboru AVE začal po 18. hodině, po krátkém úvodu o. Vavra, starosta Luboměře přečetl zdravici p. Golasowské. Přítomné krátce pozdravil p. Jurečka, který farnosti již vícekrát pomohl. Vystoupení bylo skvělé po všech stránkách. Zazněly skladby různých autorů, od 17. století po současnost. Pěvecký sbor zpíval česky, latinsky i anglicky. Sbormistr dr. Michael Korbička ukázal, že to se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži opravdu umí. Slyšeli jsme nejen zpěv smíšeného sboru děvčat a chlapců, ale i hru na různé hudební nástroje. Celý program zpestřila dvě vystoupení klarinetu s doprovodem klavíru či varhan. O korepetice se postarali Mgr. Bc. Václav Večeře, Martin Jakubík. Zvláště na závěr byli všichni odměněni dlouhým radostným potleskem.

Otcem Z. Vavro a p. starostou Luboměře Mgr. J. Vlčkem byly předány drobné dárky všem, kteří se zasloužili o uskutečnění tohoto koncertu. Po skončení programu před kostelem zazpívali studenti a studentky ještě několik lidových písní. Poté se odebrali do místní základní školy, kde na ně čekalo občerstvení, které připravila p. Iveta Králová s manželem a luboměřské ženy.

Výtěžek koncertu byl spočítán na 42 850 Kč, 20 000 Kč přišlo na účet. Celkem bylo vybráno 62 850 Kč. Tato suma je připsaná na účet na opravy kostela v Luboměři. Všem dárcům srdečné DÍKY! Poděkování patří také hlavnímu organizátoru koncertu P. Mgr. Zdenko Vavrovi, vedení školy za poskytnutí prostor k občerstvení a v neposlední řadě také Václavu Mikovi, který se o konání koncertu významněji zasloužil.


Marie Süsenbeková