Navigace

Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

 

 • Kostel svatého Vavřince v Luboměři

  Původní kostel z kamene (bez klenby a se šindelovou střechou) stával uprostřed hřbitova až do roku 1778. Dnešní kostel pochází z roku 1777 a byl postaven asi o 35 m severněji vedle hřbitova. Vnitřek kostela zdobí půvabný interiér v čistém slohu pozdního baroka.

  Ke stavbě kostela se váže pověst, která praví, že původně měl být kostel postaven ve středu obce na „Ševcovském kopečku“ (dnešní hasičská zbrojnice a obchod). Ačkoli není známo, zda se pověst váže k dnešnímu či původnímu kostelu, je velice zajímavá. ... číst dále

 

 • Kaple Nejsvětější Trojice v Heltinově
  Obec Heltinov, původně osada zvaná SCHERZOV, založená spálovským zámeckým pánem Karlem Ferdinandem SCHERTZEM v roce 1705. Právě v tomto roce se počalo se stavbou zemědělských usedlostí. Nicméně teprve 15. září 1719 obdržela obec zakládací listinu od K. F. SCHERTZE. Nové označení osady se ale neudrželo a opět převládl původní název obce Heltinov, jež existovala už v dřívějších dobách asi o 1,5 km jižněji a dodnes tato lokalita nese označení Na Vsiskách. ... číst dále
   
 • Památníky a kříže

   
 • Boží muka
  Tyto drobné stavby nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře kryté stříškou se začaly vyskytovat především na venkově již okolo 14. století. Nacházejí se obvykle na návrších, rozcestích, v polích či na návsi. Výklenek božích muk je často vyzdoben obrázkem či reliéfem umučeného Krista (proto tyto stavby nazývány boží muka), který má představovat jeho největší oběť ... číst dále

   
 • Přírodní zajímavosti
  V okolí vesnice se nachází také někokolik skalních útvarů - Obecní skála, Matúšova skála či Biskupova skála. Ta posledně jmenovaná skoužila původně pravděpodobně k těžbě břidlice, která byla následně používána na střechy obydlí místních obyvatel. Součástí skály je malá jeskyně, ve které vlivem prosakující vody především v jarních měsících a za příznivých klimatických podmínek vznikají krásné ledové krápníky (více zde...).

 

 • Sportovně kulturní areál Na drahách
  V tomto rozlehlém areálu se odehrává většina sportovního i kulturního dění v obci. Konají se zde fotbalové turnaje, ... číst dále