Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

projekt: Revitalizace vodní nádrže v k.ú. Luboměř 2014

Luboměřský zpravodaj

Luboměřský zpravodaj 1/2021

Jsme členská obec


Mikroregion OderskoPoodří
Místní akční skupina Regionu Poodří

 

Svaz měst a obcí ČR

 

Spolek pro obnovu venkova

 

Spolupracujeme s

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Navigace

Obsah

Dětské hřiště v areálu Na drahách

Dětské hřiště v areálu Na drahách

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vybudovat pro naše malé obyvatele (především pak pro rodiče s dětmi) nové dětské hřiště ve sportovním areálu „Na drahách“ v Luboměři a nahradit jím stávající, zastaralé hřiště trubkové konstrukce z osmdesátých let. Tento záměr je v souladu s „Plánem rozvoje obce“ a dalšími strategickými dokumenty. Výsledkem projektu by mělo být kvalitnější zázemí pro volnočasové aktivity dětí a občanská vybavenost obce. V rámci projednávaného „Plánu rozvoje obce“ byl vznesen mimo jiné také požadavek na vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu „Na drahách“. Na základě tohoto podnětu byly zahájeny přípravné práce na vybudování nového dětského hřiště. Děti z obce se zapojily do návrhů výtvarným ztvárněním svých představ o nových herních prvcích. Následně se sešlo vedení obce s několika maminkami a dětmi z „Klubu pátek“ a kurzu „angličtiny pro nejmenší“, aby znovu společně promysleli tento záměr a vybrali z mnoha návrhů ty nejvhodnější herní dětské prvky do konečné podoby projektu. Poté byly na základě těchto přání vedením obce ve spolupráci s občany zkonzultováno jejich nejvhodnější rozmístění ve vyčleněném prostoru mezi vzrostlými stromy. Obec, rodiče i děti se tak společně podíleli komunitním způsobem na přípravné fázi projektu.

Umístění hřiště bylo po veřejném projednání naplánováno k umístění v severozápadní části sportovního areálu „Na drahách“, na pozemcích v majetku obce parcely číslo 868/1, 868/2 a 869 k. ú. Luboměř. Konkrétně šlo o instalaci patnácti nových herních prvků (multifunkční herní sestava, houpačka, houpadlo, pískoviště, lanové prvky, mobiliář a další) a dopadových ploch. Veškeré herní prvky jsou převážně vyrobeny z akátového dřeva v kombinaci s dalšími materiály. Akát byl především zvolen proto, že patří mezi nejodolnější dřeviny proti dřevokazným houbám, hmyzu i hnilobě, netvoří třísky (bezpečnost dětí), vyžaduje minimální údržbu a zaručuje dlouhou životnost prvků.

Rozmístění jednotlivých herních prvků bylo navrženo tak, aby nedošlo při jejich montáži k jakémukoliv poškození stávající výsadby stromů. Nové hřiště by mělo „splynout“ se stávající vzrostlou zelení. Navíc nepravidelný a přírodní vzhled akátové kulatiny odpovídá celkovému přírodnímu konceptu areálu „Na drahách“ a nenaruší tak jeho vzhled. Herní prvky byly navrženy s max. výškou pádu do 1 m. Za dopadovou plochu byl zvolen stávající trávník, popř. drobné kamínky (tzv. kačírek).

Veškeré použité výrobky i dopadové plochy jsou vyrobeny a nainstalovány v souladu s příslušnými normami a budou mít všechny platné certifikáty, které jsou dodavatelem doloženy.

Celkové náklady na vybudování nového dětského hřiště 704 743 Kč, z toho činila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 400 000 Kč.

Termín realizace: srpen 2016.

Slavnostní otevření dětského hřiště proběhlo v rámci akce "Ukončení prázdnin". Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Projekt "Dětské hřiště v areálu Na drahách" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Děkujeme!

logo Ministerstva pro místní rozvoj