Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

slavnost 620 let obce Luboměř: 1394-2014

Luboměřský zpravodaj

Luboměřský zpravodaj 1/2021

Jsme členská obec


Mikroregion OderskoPoodří
Místní akční skupina Regionu Poodří

 

Svaz měst a obcí ČR

 

Spolek pro obnovu venkova

 

Spolupracujeme s

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Navigace

Obsah

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Obec Luboměř se rozhodla nechat zpracovat studii úpravy křižovatky u kostela sv. Vavřince v Luboměři, kterou vzalo na vědomí zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání dne 7. září 2017.

Cílem této studie je prověřit a navrhnout úpravu úrovňové stykové křižovatky, která nevyhovuje z bezpečnostního hlediska. Tento nevyhovující stav je dán především nejednoznačností, která pozemní komunikace je hlavní a která vedlejší. Druhým problémem je styk většího počtu komunikací v jednom místě. Navržená varianta by měla tyto problémy odstranit a zvýšit bezpečnostní hledisko provozu na pozemních komunikacích v řešeném úseku této křižovatky.

Technická zpráva

PŘEHLEDNÁ SITUACE

SITUAČNÍ VÝKRES - STÁVAJÍCÍ STAV

SITUAČNÍ VÝKRES - NOVÝ STAV

VLEČNÉ KŘIVKY - POPELÁŘSKÉ VOZIDLO

VLEČNÉ KŘIVKY - AUTOBUS DL.12,0 M

VLEČNÉ KŘIVKY - AUTOBUS DL.15,0 M