Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vítání občánků - jaro 2018

Luboměřský zpravodaj

Luboměřský zpravodaj 1/2021

Jsme členská obec


Mikroregion OderskoPoodří
Místní akční skupina Regionu Poodří

 

Svaz měst a obcí ČR

 

Spolek pro obnovu venkova

 

Spolupracujeme s

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Navigace

Obsah

Výměna střešní krytiny obecního úřadu

informace o projektu

 

Budova Obecního úřadu v Luboměři na čp. 93, parcela č. st. 129, k. ú. Luboměř, je ve vlastnictví obce. Samotná budova byla postavena již roku 1838 jako škola s jednou učebnou a bytem pro učitele. Objekt prošel několika úpravami - celkovou rekonstrukcí v roce 1947 se škola stala nejmodernější v širokém okolí. V roce 1977 zde pak byla školní výuka zrušena a budova se změnila na mateřskou školu. Ta zanikla v roce 1992. V současné době se v budově nachází sídlo obecního úřadu a veřejná knihovna. V roce 2013 bylo provedeno zateplení fasády i stropu budovy, výměna oken a dveří.

 

Eternitová střešní krytina (asi z roku 1947) byla již za hranicí své životnosti. V minulých letech docházelo také při silných bouřkách a deštích k poškozování střechy a do budovy začalo zatékat. Drobnými opravami jsme zamezili zatékání vody do budovy a zároveň znehodnocování nového zateplení budovy - fasády a stropů. Cílem tohoto projektu tedy byla kompletní výměna dosluhující střešní krytiny za novou tak, aby budova mohla i nadále plně sloužit svému účelu.

 

Způsob výměny střešní krytiny: původní střešní krytina (eternitové desky obsahující azbest a plechové tabule) byla odstraněna a ekologicky zlikvidována. Stávající celoplošné bednění bylo zachováno. Bylo uvažováno s výměnou deskového bednění v místech přesahu střechy přes líc budovy. Při nálezu poškozených částí deskového bednění či krovu při odkrytí krytiny, byly tyto části nahrazeny novým deskovým bedněním a krokvemi (především v místech pultové střechy byl krov ve velmi špatném stavu a byl nahrazen novým). Nová krytina nad částí objektu je tvořena plastovou břidlicí černošedé barvy. Nad zbylou částí objektu (pultová střecha nad sociálním zázemím budovy) je provedena lehká plechová krytina šedé barvy. Celkem bylo vyměněno téměř 560 m2 střešní krytiny.

 

Celkový rozsah prací: v rámci této akce byla provedena výměna azbestové šablonové krytiny v ploše 431,54 m2 za plastovou břidlici barvy černošedé, stávající plechové tabule v ploše 127,84 m2 byly nahrazeny lehkou plechovou krytinou šedé
barvy, osazení 80,4 bm žlabů a 21,8 bm svodů. Střecha byla po konzultaci navíc doplněna systémem odvětrávání. 

 

Projekt zrealizovala na základě výběrového řízení firma H & B delta s.r.o. ze Vsetína. Celkové náklady projektu činily  1 604 106,55 Kč a byly uhrazeny jak z rozpočtu obce, tak z dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020. Dotace na tento projekt byla schválena obci ve výši 15,6% z uznatelných nákladů, tj. 250 000 Kč.

 

Termín realizace: květen - srpen 2020

 

Projekt "Výměna střešní krytiny obecního úřadu" byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

 

Moravskoslezský kraj