Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vynášení smrtky 2017

Luboměřský zpravodaj

Luboměřský zpravodaj 1/2021

Jsme členská obec


Mikroregion OderskoPoodří
Místní akční skupina Regionu Poodří

 

Svaz měst a obcí ČR

 

Spolek pro obnovu venkova

 

Spolupracujeme s

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Studie křižovatky u kostela sv. Vavřince

Navigace

Obsah

Poplatky

Obecní úřad Luboměř vybírá každoročně místní poplatek za odpady a psy.

Výše úhrady za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu činí:

roční výše platby za komunální odpadPoplatek je splatný nejpozději vždo do 28. února příslušného roku.

 

Mezi další poplatky, které je potřeba včas uhradit je tzv. poplatek ze psů (povinnost ukládá schválená Obecně závazná vyhláška obce Luboměř č. 1/2015). Tento poplatek platí každý držitel psa - fyzická či právnická osoba, která má v obci trvalý pobyt či sídlo a jeho pes je starší 3 měsíců. Sazby poplatku jsou stanoveny vyhláškou následovně:

·        za prvního psa 150 Kč,

·        za druhého psa téhož držitele 200 Kč,

·        za třetího a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Poplatník je povinen uhradit poplatek nejpozději do 31. března kalendářního roku.

 

Přihlášení psa

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, (tzn. do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců). Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn,…). Držitel psa je povinen se dostavit k přihlášení na úřad osobně. Po sepsání „Přiznání k místnímu poplatku ze psa“ obdrží majitel proti podpisu a zaplacení poplatku evidenční známku pro svého psa.

Odhlášení psa a ostatní změny údajů

Jedná se zejména o odhlášení psa z evidence z důvodu úhynu, utracení, zaběhnutí, prodeje, darování, stěhování apod. Držitel psa je povinen se dostavit k oznámení změn osobně na úřad. V případě odhlášení vyplní formulář „Odhlášení psa“. Výše uvedené formuláře obdržíte na OÚ nebo je naleznete také na webových stránkách obce.

Formulář k: Přiznání k místnímu poplatku ze psa Odhlášení psa

 

Výše uvedené poplatky jsou splatné v hotovosti do pokladny obce nejlépe v úřední dny nebo po domluvě na běžný účet obce Luboměř: 9726801/0100, variabilní symbol: číslo popisné, zpráva pro příjemce: příjmení plátce.

 

Děkujeme, že svoje poplatkové povinnosti vůči obci splníte včas!